Oferta

Ortopedia

Umów wizytę

Ortopedia to dziedzina medycyny, która zajmuje się profilaktyką , diagnozowaniem i leczeniem schorzeń i urazów narządu ruchu. Jest ona ściśle powiązana z traumatologią, czyli chirurgią urazową.

Niektóre schorzenia ortopedyczne wymagają działania multidyscyplinarnego w zakresie rehabilitacji, neurochirurgii, neurologii, reumatologii, pediatrii, endokrynologii czy onkologii.

Rehabilitacja jest nierozłączną częścią leczenia ortopedycznego.

W Orto proSport stawiamy na indywidualne podejście do problemu pacjenta i prowadzimy leczenie od konsultacji lekarskiej i badań obrazowych, przez ortobiologię, operację i rehabilitację, kończąc na badaniach funkcjonalnych i treningu.

Obszar naszych działań obejmuje diagnostykę i leczenie nieoperacyjne i operacyjne:

 • choroby zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa
 • zespołów przeciążeniowych narządu ruchu, tendinopatii, stanów zapalnych
 • reumoortopedii
 • wad wrodzonych i nabytych narządu ruchu
 • wad rąk i stóp
 • wad postawy u dzieci
 • neuropatii obwodowych nerwów
 • urazów kości ,stawów, więzadeł i ścięgien w tym urazów sportowych

Fizjoterapia i Osteopatia

Umów wizytę

Fizjoterapia jest kluczowym punktem całego procesu leczenia i powrotu do zdrowia. Urazy z zakresu ortopedii i traumatologii wymagają nie tylko działania przeciwbólowego, ale również kompleksowej rehabilitacji, aby wrócić do pełnej sprawności. Działania Naszych fizjoterapeutów mają na celu przyspieszenie rekonwalescencji oraz ułatwienie choremu powrotu do sprawności i możliwości spełniania codziennych czynności. W Orto ProSport stosujemy nowoczesne metody fizjoterapeutyczne tj. trening medyczny, drenaż limfatyczny, zabiegi Epte, kinesiotaping, pinopresurę i suche igłowanie. Korzystamy również ze sprawdzonych działań na przykład mobilizację i manipulacje stawowe, terapie punktów spustowych, terapia tkanek miękkich, masaż leczniczy i sportowy, czy kinezyterapia.

Specjalizujemy się w rehabilitacji:

 • po złamaniach i pęknięciach kostnych,
 • po naderwaniach lub zerwaniach mięśni, więzadeł i ścięgien,
 • po skręceniach stawów,
 • rehabilitacja bólów kręgosłupa,
 • rehabilitacja tendinopatii i entezopatii tzw. łokieć golfisty i tenisisty, kolano skoczka, tendinopatia ścięgna Achillesa, entezopatia mięsni przywodzicieli, tendinopatia mięśnia nadgrzebieniowego,
 • rehabilitacja przed i pooperacyjna,
 • rehabilitacja zmian zwyrodnieniowych,
 • rehabilitacja wad postawy,

Rozumiemy, że każdy pacjent potrzebuję indywidualnego podejścia, szczególnie sportowcy. Proces rehabilitacji nie tylko ma na celu powrót do codziennych czynności, ale ciało musi być przygotowane do dużych obciążeń w jak najkrótszym czasie. Fizjoterapia sportowa polega na wdrażaniu uzupełniających ćwiczeń, które mają przyczynić się do lepszej jakości wykonywanej aktywności i przełożyć się szybkiego powrotu do sportu. Fizjoterapia stała się bardzo ważnym aspektem sportu, gdzie sprawdza się nie tylko wtedy, kiedy kontuzjowanego sportowca należy postawić na nogi, ale także jako sposób prewencji urazów. Z roku na rok rośnie świadomość ludzi na temat własnego zdrowia. Coraz więcej osób chętnie korzysta z pomocy fizjoterapeutów nie tylko w momencie, kiedy coś boli, ale także w ramach profilaktyki. Regularna współpraca z fizjoterapeutą pozwala na zmniejszenie ilości kontuzji wśród zawodników. W razie jej wystąpienia, umożliwia jak najszybsze postawienie sportowca na nogi, aby mógł kontynuować sezon.

W Orto ProSport stosujemy, również osteopatię. Medycyna osteopatyczna jest holistyczną formą terapii manualnej, gdzie całe ciało stanowi jedność. Holistyczne podejście sprawia, że jesteśmy w stanie poradzić sobie nie tylko z dolegliwościami od strony narządu ruchu, lecz również z problemami trawiennymi, wesprzeć układ odporności, a także zadbać o ogólną kondycję organizmu by w przyszłości radził sobie lepiej z otaczającymi nas bodźcami. Osteopata wykorzystuje różne formy terapii manualnej, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Medycyna sportowa

Umów wizytę

Medycyna sportowa (medycyna aktywności ruchowej)

To interdyscyplinarna dziedzina medycyny, obejmującą całość procesów dokonujących się w organizmie człowieka pod wpływem aktywności fizycznej lub jej braku.
Jej zadaniem jest sprawowanie opieki medycznej nad człowiekiem aktywnym ruchowo (zdrowym, jak i chorym, we wszystkich okresach życia). Zajmuje się nie tylko zawodnikami sportowymi, ale wszystkimi osobami aktywnymi fizycznie oraz tymi, którzy powinny być aktywne fizycznie.

Medycyna sportowa korzysta z osiągnięć chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, pediatrii, chorób wewnętrznych, kardiologii, a także biologii, biochemii, fizjologii wysiłku, antropologii, psychologii, higieny, teorii żywienia i metodyki treningu sportowego.

Główne zadania medycyny sportowej to:

 • monitorowanie stanu zdrowia sportowców w trakcie uprawiania sportu zarówno w okresie zawodów ,ale przede wszystkim w okresie intensywnego treningu
 • kwalifikację do uprawiania sportu, mającą na celu wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych istotnych dla danej dyscypliny sportowej;
 • okresowe badania kontrolne osób uprawiających sport, umożliwiające wykrycie ewentualnych zmian zachodzących w organizmie pod wpływem uprawiania określonej dyscypliny sportu;
 • optymalizowanie metod żywienia i treningu sportowców;
 • kontrole efektów stosowanych metod treningowych;
 • walkę z niedozwolonym wspomaganiem zdolności wysiłkowych organizmu czyli dopingiem;
 • zapobieganie kontuzjom i urazom;
 • leczenie uszkodzeń ciała powstałych w wyniku uprawiania sportu
 • rehabilitacja i odnowa biologiczna.

W Orto proSport medycną sportową zajmuję się:

lek. Artur Zagwojski  (gabinet ul. Polna 102) oraz

lek. Piotr Podskarbi (gabinet ul. Boczna 1)

Dr Zagwojski jest w trakcie specjalizacji z medycyny sportowej. Obaj lekarze posiadają certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej  co upoważnia ich do prowadzenia badań sportowych dzieci i młodzieży do 21 r.ż i młodych sportowców do 23 r.ż

Badania sportowe obowiązują co 6 m-cy do 16 r.ż. powyżej 16 r.ż badanie obowiązuje co 12 m-cy chyba ,że lekarza orzekający uzna, że ze względu na stan zdrowia badanie powinno być wykonywane częściej

Ankieta Medycyna Sportowa Orto proSport

Badanie wstępne:

1. Wszyscy zawodnicy

 • badania laboratoryjne (morfologia ze wzorem odsetkowym, glikemia {cukier} oraz badanie ogólne moczu), pomiary antropometryczne (waga, wzrost)
 • ogólne badanie lekarskie
 • badanie ortopedyczne
 • przegląd stomatologiczny (zaświadczenie od stomatologa)
 • badanie wzroku na tablicach Snellena
 • EKG

2. Sporty walki – konsultacja neurologiczna !!!

4. Płetwonurkowanie

 • spirometria

5. Sporty lotnicze

 • konsultacja psychologiczna

6. Inne dodatkowe badania wynikające z oceny lekarza

Badanie okresowe:

1. Wszyscy zawodnicy – wykonywane co 6 miesięcy do 16 r.ż, 

 • pomiar antropometryczny
 • ogólne badanie lekarskie
 • badanie ortopedyczne
 • EKG ( w Orto proSport)

2. Wykonywane co 12 miesięcy

 • zawodnicy od 16 r.ż w przypadku prawidłowej dotychczasowej historii zdrowia
 • przegląd stomatologiczny
 • badanie laboratoryjne (morfologia ze wzorem odsetkowym, glikemia/cukier oraz badanie ogólne moczu)

3. Sporty walki – wykonywane co 24 miesiące

 • konsultacja neurologiczna.

4. płetwonurkowanie – co 24 miesiące

 • spirometria

Badanie kontrolne:

Wykonywane u zawodników, którzy podczas uprawiania danego sportu doznali urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności, porażki przez nokaut lub, gdy przebyta inna choroba uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach sportowych lub zawodach sportowych

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej:

Podstawa prawna:

Medycyna ekstremalna

Umów wizytę

Medycyna ekstremalna to szybko rozwijająca dziedzina, ponieważ coraz więcej osób angażuje się w sporty wysokogórskie, nurkowanie i inne aktywności związane z ekspozycją na potencjalnie niebezpieczne warunki.

Klasyczna definicja medycyny ekstremalnej to opieka medyczna świadczona w tych obszarach, w których warunki naturalne zmniejszają dostępność zasobów medycznych i możliwości przemieszczania się pacjentów. Głównym celem tej dziedziny jest leczenie ostrych chorób występujących w trudnych środowiskach oraz wtórna opieka z ewakuacją Chorych.

Obecnie rozszerzamy zadania medycyny ekstremalnej o edukację uczestników ekspedycji i zawodów sportowych typu ultra w celu zapobiegania wypadkom. Po indywidualnej kalkulacji ryzyka wdrażamy protokoły bezpieczeństwa.

Choroba wysokogórska – jak zapobiegać i jak leczyć? Jakie leki zabrać w apteczce pierwszej pomocy? Kiedy i w jakim tempie zdobywać wysokość? Obcowanie z przyrodą, szczególnie tą dziką i nieskażoną, to nasza pasja – chętnie pomożemy w planowaniu wyprawowym.

Psychologia sportu

Umów wizytę

Psychologia sportu zajmuje się wykorzystaniem teorii, zasad i technik zaczerpniętych z psychologii ogólnej, w celu poprawy osiągnięć oraz rozwoju osobistego osób uprawiających ćwiczenia fizyczne i sport.

Porady z zakresu psychologii sportu skierowane są do sportowców profesjonalnych, trenerów, dzieci i młodzieży uprawiającej sport, osób aktywnych fizycznie na każdym poziomie zaawansowania

Porady obejmują trening mentalny, trening koncentracji uwagi, pomoc w radzeniu sobie ze stresem, z presją, wzmacnianie pewności siebie, pomoc w powrocie do sportu po kontuzji, wyznaczanie celów i pomoc w ich realizacji

Neurochirurgia

Neurochirurgia – dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką i leczeniem operacyjnym chorób układu nerwowego oraz urazami układu nerwowego ( w tym urazy kręgosłupa wymagające leczenia operacyjnego). W obszarze zainteresowania neurochirurgii znajdują się: mózgowie, rdzeń kręgowy, nerwy obwodowe oraz układ naczyniowy, zaopatrujący te struktury.

W Orto proSport współpracujemy z kilkoma lekarzami neurochirurgami. Nasi lekarze pośredniczą w kontaktach z nimi.