Fizjoterapia
Suche igłowanie

Suche igłowanie jest jedną z technik terapeutycznych, która jest stosowane w leczeniu bólu oraz dysfunkcji spowodowanych problemami mięśniowymi, problemami zatok, bólami głowy, a także w celu leczenia niektórych problemów nerwowych. W leczeniu za pomocą suchego igłowania wykorzystuje się bardzo cienkie specjalne akupunkturowe igły. Terapia ta jest nazywana suchym igłowaniem ze względu na fakt, iż igły wykorzystywane do zabiegu nie posiadają możliwości wprowadzenia leku, bądź innej substancji do ciała pacjenta. Technika ta nie jest tożsama z akupunkturą albowiem akupunktura jest częścią Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, natomiast suche igłowanie jest techniką medycyny zachodniej, która wymaga diagnozy medycznej. Jak to działa? Suche igłowanie działa poprzez zmianę sposobu odczuwania bólu przez ciało (efekt neurologiczny) oraz pomaga organizmowi pozbyć się uporczywego skurczu mięśni związanego z istnieniem punktów spustowych (efekt mięśniowo-powięziowy). Suchemu igłowaniu towarzyszą dodatkowe zmiany w przewodnictwie elektrycznym i chemicznym, które wspomagają proces gojenia. Suche igłowanie nie jest cudownym panaceum, lecz stanowi normalną część fizjoterapii. Dla uzyskania optymalnego efektu suche igłowanie powinno być łączone z terapią manualną i ćwiczeniami. Na czym polega suche igłowanie? Suche igłowanie polega na wprowadzeniu bardzo cienkiej igły bezpośrednio do mięśniowo-powięziowych punktów spustowych. Przed przystąpieniem do nakłucia niewydolnego mięśnia, terapeuta palpacyjnie przeprowadza dokładne badanie, które ma na celu zlokalizowanie napiętego pasma o zwiększonej wrażliwość na nacisk oraz miejscowej odpowiedzi drżeniowej. Zabieg ten można również wykonać bezpośrednio na powięź, ścięgna oraz więzadła. Jakie są przeciwskazania do suchego igłowania? Przeciwskazaniami do suchego igłowania są w szczególności: igłofobia nowotwór infekcja z lub bez gorączkowania zmiany skórne i otwarte rany ciężka miażdżyca tętniaki zaburzenia czucia zaawansowana osteoporoza krwiaki i obrzęki implanty rozrusznik serca pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia krwi - tylko za zgodą lekarza prowadzącego ciąża  - w 1szym trymestrze, później tylko za zgodą lekarza prowadzącego padaczka osoby z chorobami psychicznymi nie będące w stanie wyrazić świadomej zgody choroby zakaźne W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wystąpienia wskazanych wyżej przeciwskazań lub innych wątpliwości co do aktualnego stanu zdrowia, należy o tym poinformować osobę wykonującą suche igłowanie i skonsultować z nią swoje wątpliwości przed rozpoczęciem suchego igłowania. Jakie są możliwe działania niepożądane suchego igłowania? Do częstych, typowych i niegroźnych działań niepożądanych suchego igłowania należą w szczególności: małe krwiaki w miejscu igłowania ból mięśni, który może się utrzymywać przez około 1-4 dni 1-2 dniowa przeczulica

Fizjoterapia
Terapia stawów skroniowo-żuchwowych

Dysfunkcje stawów skroniowo – żuchwowych mogą dotyczyć ponad połowy populacji. Objawiają się przede wszystkim problemami z otwieraniem i zamykaniem ust oraz „trzaskami”. Dysfunkcje te wywołują bóle w obrębie szczęki, ale także głowy, karku, szyi oraz ramion. W zaawansowanym stadium prowadzą do problemów z narządem słuchu: bóle i szumy uszne, wrażenie „dzwonienia” w uszach, a także zawroty głowy oraz mdłości. Zmiany w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych kończą się bólami głowy w tym migrenowych. Ich przyczyn poszukuje się wśród: wad zgryzu, ubytków w uzębieniu, stosowania protez zębowych, wad postawy, urazów twarzoczaszki, zabiegów operacyjnych/kosmetycznych, bruksizmu, nadmiernego żucia gumy, stresu, czego skutkiem może być patologiczne zaciskanie zębów. W fizjoterapii stomatologicznej wykorzystuje się: terapię manualną: mobilizacje, manipulacje, trakcje, mobilizacje tkanek miękkich (praca na zewnątrz, jak i wewnątrz jamy ustnej), obejmujące również obręcz barkową, oraz szyjny i piersiowy odcinek kręgosłupa, poizometryczną relaksację mięśni PIR, kinesiotaping, fizykoterapię: laseroterapia, ultradźwięki, jonoforeza, autoterapię. Przeciwwskazania do przeprowadzenia terapii to m.in.: świeże złamania, ostre stany zapalne i nowotwory w obrębie omawianego stawu, osteoporoza.